Låt­sas va­ra gif­ta

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV - Anders Björk­man anders.bjork­man@ex­pres­sen.se

DEC­KA­RE Agat­ha Rai­sin har läm­nat Lon­don och bo­satt sig i lil­la byn Car­se­ly. Där äg­nar hon sig åt att lö­sa mord­fall i lätt ko­mis­ka dec­kar­se­ri­en ”Agat­ha Rai­sin – pri­vat­de­tek­tiv”. Ef­ter att en adels­man har för­kla­rat krig mot in­kräk­ta­re på ägor­na har en man hit­tats mör­dad på hans mark. Agat­ha och hen­nes vän Ja­mes låt­sas va­ra ett äk­ta par när de sno­kar i den när­lig­gan­de byn. TORS­DAG, TV4, 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.