Bort­glömd El­la

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

MU­SIK Den ame­ri­kans­ka jazz­sång­ers­kan El­la Fitz­ge­rald sjung­er med Tom­my Fla­na­gans trio vid en kon­sert, hon sjung­er med John­ny Spences stor­band vid en an­nan kon­sert. Och så finns det en unik in­spel­ning från be­röm­da jazz­klub­ben Ron­nie Scotts i Lon­don 1974. Tre in­spel­ning­ar som är över 40 år gam­la och bort­glöm­da i tv-bo­la­get BBC:s dju­pas­te arkiv.

LÖR­DAG, SVT2, 19.55

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.