Mu­si­ken väc­ker läng­tan

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

Till det som är vac­kert

DRA­MA Dra­ma­ti­kern Li­sa Langset­hs film­de­but och Ali­cia Vi­kan­ders sto­ra, Guld­bag­ge­be­lö­na­de, ge­nom­brott. Hos hen­nes ka­rak­tär Ka­ta­ri­na väc­ker mu­si­ken en läng­tan som grän­sar till be­satt­het, och som stil­las när hon lyc­kas lju­ga till sig job­bet som re­cep­tio­nist i Gö­te­borgs kon­sert­hus. Här är allt ljus på Adam ( Samu­el Frö­ler), en kul­tu­rens egen al­fa­ha­ne.

Det finns ett drag i fil­men som ibland kan upp­fat­tas som li­te för pre­di­kan­de. Men med tan­ke på Langset­hs am­bi­tion, säll­syn­ta mog­nad och sä­ker­het får det­ta an­ses som ra­dan­märk­ning­ar. ( 2010)

FRE­DAG, SVT2, 21.45

Foto: SVT

Ka­ta­ri­na (Ali­cia Vi­kan­der) är be­satt av mu­si­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.