Fy­ra bröl­lop och en begravning

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

DRAMAKOMEDI Den slog värl­den med glatt för­vå­nad häp­nad – och re­kor­det som al­la ti­ders mest lön­sam­ma brit­tis­ka film. Mi­ke Newell ha­de fått tag på ett la­gom spi­ri­tu­ellt ma­nus och hit­tat rät­ta skå­de­spe­lar­mix­en. ( Four wed­dings and a fu­ne­ral, 1994)

LÖR­DAG, TV4, 21.20

An­die MacDo­well.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.