Ernst la­gar ra­bar­ber­paj

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

INREDNING I ”Som­mar med Ernst” hål­ler snic­kar­na Jo­han La­ger­berg och Theo Kly­va­re på att byg­ga ett nytt mo­dernt kök, men be­va­rar än­då en del gam­la de­tal­jer.

Ernst Kir­ch­s­te­i­ger till­ver­kar en tall­rik­shyl­la av gam­la golv­brä­der och sät­ter se­dan i gång med mål­ti­den som ska in­vi­ga nya kö­ket. Det blir ramslökscrus­ti­ni, skal­djurspas­ta och en ra­bar­ber­paj.

TORS­DAG, TV4, 20.00

Ernst Kir­ch­s­te­i­ger re­no­ve­rar en värm­ländsk herr­gårds­fly­gel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.