Gam­malt miss­tag

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

KRIMINALDRAMA Rätts­lä­ka­ren Nik­ki Alex­an­der får in ett fall, som på­min­ner hen­ne om det för­flut­na. För si­na kol­le­ger be­rät­tar hon om sitt ti­di­ga­re even­tu­el­la miss­tag och vil­ka följ­der det kan få. Fem nya av­snitt ur den lång­li­va­de brit­tis­ka se­ri­en ” Tyst vitt­ne” om rätts­lä­ka­re som sö­ker spår ef­ter mördare på ob­duk­tions­bor­det. FRE­DAG, TV4, 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.