Nu spe­lar Sys­ter­pols­kan upp

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

ALLSÅNG Färs­ka folk­mu­sik­grup­pen Sys­ter­pols­kan de­bu­te­rar i veckans ”Allsång på Skan­sen”. Grup­pen, som be­står av sex eta­ble­ra­de folk­mu­si­ker från Upp­land och Da­lar­na, för­vän­tas få sitt bre­da ge­nom­brott. Och förs­ta ski­van, den är re­dan på gång, in­spe­lad i vå­ras i Ben­ny An­ders­sons studio. Ben­ny, som all­tid va­rit in­tres­se­rad av svensk folk­mu­sik och en gång lan­se­ra­de Or­sa spel­män, har pro­du­ce­rat och finns även med li­te här och där på ski­van. Mu­si­ken är en bland­ning av tra­di­tio­nel­la lå­tar och ny­skri­vet ma­te­ri­al.

Sys­terspols­kan be­står av Caj­sa Ek­stav, Ce­ci­lia Ös­ter­holm och Eri­ka Lind­gren Lil­je­stol­pe från Upp­land, Täpp Ida Alm­löf, Le­na Wil­le­mark och Verf Le­na Egardt från Da­lar­na.

Men det är fler gäs­ter hos San­na Ni­el­sen på Skan­sen.

En ve­te­ran: Mar­tin Sten­marck har va­rit med fle­ra gång­er i ”Allsång på Skan­sen. Se­nast sågs han i Me­lo­di­festi­va­len, där han sjöng bror­sans Da­vid Sten­marcks låt. ”Du tar mig till­baks”.

Två de­bu­tan­ter: Léon, ung sång­ers­ka som hörts i lå­ten ” Ti­red of tal­king”. Ola Au­rell, ståupp­ko­mi­ker och vis­sång­a­re. TIS­DAG, SVT1, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.