Upp­grävt mord

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

DEC­KA­RE Vid en ar­ke­o­lo­gisk ut­gräv­ning väc­ker upp­täck­ten av en hel­gon­re­lik upp­stån­del­se. När che­fen för ut­gräv­ning­en mör­das anar kom­mis­sa­rie Bar­na­by och in­spek­tör Nel­son att det är mer än ett ske­lett som le­gat be­gravt. ”Saints and sin­ners” är ti­teln på som­ma­rens fem­te av sex ”Mor­den i Midso­mer”-fil­mer, som loc­kar mil­jon­publik.

TIS­DAG, SVT1, 21.00

Bar­na­by och Nel­son (Neil Dud­geon, Gwilym Lee).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.