Körberg & Dalle gäs­tar

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

ALLSÅNG Tom­my Körberg och Pe­ter Dalle gäs­tar ”Lotta på Li­se­berg” för att sjunga allsång och be­rät­ta att de tän­ker stå på te­a­ter­sce­nen till­sam­mans. De två gam­la kom­pi­sar­na har in­te job­bat ihop på 30 år, men nu har de skri­vit en egen show, ”Körberg & Dalle”, som har pre­miär i Stock­holm i höst. Lotta Eng­berg tar även emot grup­pen Pa­ne­toz, Ti­mo Rä­i­sä­nen och Son­ja Aldén.

MÅN­DAG, TV4, 20.00

Pe­ter Dalle och Tom­my Körberg gäs­tar ”Lotta på Li­se­berg”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.