Nån­ting mås­te gå sön­der

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

DRA­MA Es­ter Mar­tin Bergs­mark är en po­e­tisk film­be­rät­ta­re med uni­ka kva­li­te­ter. Hans fil­mer – fram­för allt ­do­ku­men­tä­ren ”Pojk­tan­ten” med Eli Le­vén och den här, som byg­ger på Le­véns bok ”Du är röt­ter­na som so­ver vid mi­na föt­ter och hål­ler jor­den på plats” – är per­son­li­ga all­konst­verk som svä­var högt över film­var­da­gens mer pro­sa­is­ka re­la­tions­dra­mer. Här ska­par foto, klipp­ning, mu­sik och – in­te minst – ljud en ­or­ga­nisk en­het. Med god hjälp av fram­för allt Sa­ga Bec­ker i hu­vud­rol­len lyf­ter be­rät­tel­sen från sak­ligt vitt­nes­börd om que­er­liv och svä­var fritt bland käns­lostor­mar­na. (2014)

TORS­DAG, SVT2, 22.30

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.