Lill-Babs önskegäst

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

UN­DER­HÅLL­NING LillBabs Svens­son är gäst i ”Allsång på Skan­sen” och det är på San­na Ni­el­sen ut­tryck­li­ga öns­kan, ef­tersom Lill-Babs är en gam­mal idol. På Sol­li­dens scen står ock­så grup­pen Bob hund, sång­ers­kan och gi­tar­ris­ten Ma­ria An­ders­son och dans­ban­det Sten & Stan­ley, som har lo­vat en upp­föl­ja­re på en av si­na störs­ta hits ”Jag vill va­ra din Mar­ga­re­ta” – vad hän­de sen?

TIS­DAG, SVT1, 20.00

Lill-Babs är San­na Ni­el­sens öns­ke­ar­tist i Allsång­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.