Dö­dad av häst

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

DEC­KA­RE Un­der den tra­di­tio­nel­la år­li­ga skör­de­fes­ten i Whit­combs Mal­let så ska det va­ra upp­vis­ning av de våg­hal­si­ga ryt­tar­na i Wall of de­ath. Ett upp­skat­tat in­slag tills äga­ren av den lo­ka­la rid­sko­lan blir ihjält­ram­pad av sin egen häst. Är det­ta en olyc­ka el­ler är det på nå­got sätt ar­ran­ge­rat? Det und­rar kom­mis­sa­rie Bar­na­by och in­spek­tör Nel­son när de ut­re­der döds­fal­let. ”Har­vest of souls” är ti­teln på som­ma­rens sista film från ”Mor­den i Midso­mer”.

TIS­DAG, SVT1, 21.00

Kri­mi­nal­in­spek­tör Char­lie Nel­son (Gwilym Lee).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.