Rio-OS dyg­net runt

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

OS Nu bör­jar OS i Rio. TV3 sän­der dyg­net runt och har ett dus­sin spe­ci­al­ka­na­ler. In­vig­ning­en äger rum fre­dag, fot­bol­len har re­dan tjuv­star­tat, men OS bör­jar på rik­tigt på lör­dag och fort­sät­ter till sön­dag 21 au­gusti. Fas­ta punk­ten blir ”Stu­dio Rio”, magasinet som sänds var­je kväll med Ola Wen­ström, Ca­ro­li­na Klüft och Niklas Jih­de som pro­gram­le­da­re. Läs mer sid 4-5.

LÖR­DAG, TV3, 20.00

Ola Wen­ström, Ca­ro­li­na Klüft, Niklas Jih­de i ”Stu­dio Rio”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.