Sve­ri­ges star­ka guld­hopp

TV (Sweden) - - VECKANS DIREKTSÄNDA SPORT I TV -

SIM­NING Vid 22 års ål­der har Sa­rah Sjö­ström (bil­den) re­dan hun­nit ta 23 guld­me­dal­jer i di­ver­se EM och VM. Dock har det in­te bli­vit nå­got OS-guld än. In­för för­ra OS drab­ba­des hon av hals­fluss vec­kan in­nan star­ten. Vi hål­ler tum­mar­na och hop­pas på bätt­re lyc­ka den­na gång. Vill du föl­ja hen­nes väg mot me­dal­jer­na kom­mer ti­der­na här ne­dan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.