Ho­tell

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

DRA­MA Al­la kom­mer in­te att kö­pa den söt­sal­ta bland­ning­en av klas­siskt svenskt svår­mod och kax­ig si­tu­a­tions­ko­mik. Men om man gör det så är det en all­si­dig mix som gnug­gar i gång al­la av­som­na­de hjärn­cel­ler. Li­sa Langset­hs film är en per­fekt li­ten kic­koff för fun­de­ring­ar­na kring li­vet och dess me­ning. Ali­cia Wi­kan­der be­härs­kar he­la ska­lan från dra­ma­tis­ka skrik på för­loss­nings­sa­len till tyst och eko­no­miskt spe­lad för­tviv­lan. ( 2013)

FRE­DAG, SVT2, 21.45

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.