The last king of Scot­land

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

DRA­MA Ung skotsk lä­ka­re ( Ja­mes McA­voy) drar till Ugan­da för spän­ning­en, och för att hjäl­pa ett land som be­hö­ver me­di­cinsk ex­per­tis. Han blir ge­nom en bi­sarr hän­del­se upp­ta­gen i Idi Amins in­re krets. Fo­rest Whita­ker är mag­ni­fik – klok och om­vår­dan­de ena se­kun­den, för att i näs­ta slå om och bli bind­ga­len. ( 2005)

TIS­DAG, TV4, 22.30

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.