Ga­len i kär­lek

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

KO­ME­DI Ro­man­tik på film över­ras­kar säl­lan. Men nå­gon gång ibland stäm­mer varen­da in­gre­di­ens så re­sul­ta­tet blir helt ige­nom njut­bart. Jack Nichol­son är nu som en gam­mal jazz­so­list. ( So­met­hing’s got­ta gi­ve, 2003)

TORS­DAG, KA­NAL 5, 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.