Ernsts bränn­vin

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV - An­ders Björk­man an­ders.bjork­man@ex­pres­sen.se

IN­RED­NING Ernst Kir­ch­s­te­i­ger häng­er i med re­no­ve­ring­en av den gam­la ned­gång­na herr­gårds­fly­geln i Värm­land. Glas­ve­ran­dan blir en ele­gant mat­sal i ”Som­mar med Ernst”, men för öv­rigt äg­nar han sig åt att klä om en sof­fa och sy en lampskärm. Och me­dan Johan La­ger­berg och Theo Kly­va­re, de två hjälpsnic­kar­na, byg­ger på växt­hu­set, blan­dar Ernst sin egen herr­gårds­snaps.

TORS­DAG, TV4, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.