Ske­lett i käl­la­ren

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

KRI­MI­NAL­SE­RIE Ett ske­lett som le­gat be­gravt i en käl­la­re i 39 år hit­tas. Kom­mis­sa­rie Cas­sie Stu­art, skick­lig mordut­re­da­re vid Lon­don­po­li­sen, och hen­nes kol­le­ga Sun­ny Khan, bör­jar med att kart­läg­ga off­rets bak­grund. Fal­let vi­sar sig ha kopp­ling­ar till fem fa­mil­jer som hål­lit tyst i al­la år. För Stu­art och Khan blir utred­ning­en en re­sa till­ba­ka till en helt an­nan tid. ”Sak­nad, ald­rig glömd” är en brit­tisk kri­mi­nal­histo­rie i tre de­lar.

FRE­DAG, SVT1, 21.30

Cas­sie Stu­art och Sun­ny Khan (Ni­co­la Wal­ker, San­je­ev Bhas­kar).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.