Ma­rie le­der fi­na­len

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

DANSTÄVLING Ma­rie Ser­ne­holt le­der fi­na­len av ”Let’s dan­ce ju­ni­or” till­sam­mans med Mor­gan Al­ling. Al­la pa­ren är till­ba­ka på dans­gol­vet, men ba­ra två par dan­sar fi­nal. Sista dan­sen är egent­li­gen tre dan­ser: latin­dans, stan­dard och show­num­mer. Ju­ryn sät­ter po­äng, publi­ken i stu­di­on rös­tar och när re­sul­ta­tet är klart kan pro­gram­le­dar­na ko­ra årets vin­na­re av ”Let’s dan­ce ju­ni­or”.

FRE­DAG, TV4, 20.00

Ma­rie Ser­ne­holt och Mor­gan Al­ling le­der dan­s­täv­ling­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.