Lek med mo­to­rer

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

MOTOR­MA­GA­SIN ” Top gear”, det po­pu­lä­ra brit­tis­ka motor­ma­ga­si­net, som vi­sas i he­la värl­den, fick ef­ter en stor skan­dal för­ra året nya pro­gram­le­da­re. Den ene var brit­tis­ke ra­dio- och tv-pro­fi­len Chris Evans och den and­re var ame­ri­kans­ke skå­de­spe­la­ren Matt LeBlanc, känd som Jo­ey i ” Vän­ner”. ” Top gear” hand­lar om prov­kör­ning av bå­de lyx­i­ga och ud­da bi­lar och är en un­der­hål­lan­de lek med al­le­han­da mo­tor­for­don. I pre­miärav­snit­tet täv­lar de på tre­hju­ling.

TISDAG, SVT1, 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.