Han tror på me­dalj

TV (Sweden) - - VECKANS DIREKTSÄNDA SPORT I TV - TEXT: AN­NA HEGESTRAND

Skå­de­spe­la­ren Dra­go­mir Mr­sic, el­ler ”Ga­go” som han kal­las, är som­ma­rens kamp­spor­t­ex­pert un­der OS-sänd­ning­ar­na i Rio. Re­san blir ett li­tet av­brott i ma­nus­läsan­de och film­ning­ar och med sig har han he­la fa­mil­jen.

Vad ser du mest fram emot?

– Det är all­tid kul med me­dal­jer. Man mås­te tro på me­dal­jer an­nars är det ing­en idé att hål­la på med det man gör. Jag ser någ­ra chan­ser. Bå­da taekwon­dotje­jer­na (som täv­lar ons­dag 17 au­gusti) har chan­sen. Men åker man på en så stor grej som OS så har al­la chan­sen att ta me­dalj. Har du själv job­bat med någ­ra av de som täv­lar?

– Jag har träf­fat Ni­ki­ta Glasno­vic nu in­för täv­ling­ar­na li­te som men­tor. Trä­nat hen­ne li­te. Vad bi­drar du med i OS-trup­pen?

– Jag tror de vill att jag ska va­ra “Ga­go”. Kom­ma med li­te spon­ta­na gre­jer. De fles­ta är ju id­rotts­folk och jag har bå­de id­rott och film. Film är det som är det sto­ra för mig nu så jag har ett ut­an­för­tänk. Har du va­rit i Rio ti­di­ga­re?

– Ja. Rio är Rio. Far­ligt men nice. Jag åker med fa­mil­jen och kom­mer ta mig li­te tid att upp­täc­ka sta­den. Det ska bli jät­teskönt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.