För­blin­dat kär­leksmö­te

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

le­ve­re­rar minst li­ka in­ten­sivt.

Det är ett vac­kert sam­man­satt byg­ge och en ly­san­de en­semb­le. Kit­ty ( Ali­cia Vi­kan­der), en släk­ting till An­na, är även hon för­äls­kad i Vron­sky. Hon är för­kros­sad. Vi­kan­der är som all­tid skör, men väl­digt lik rol­len i ”A Royal Af­fair”. ( FRE­DAG, SVT2, 21.45

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.