Gud­fa­dern

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

DRA­MA Mar­lon Bran­dos mäs­ter­li­ga por­trätt av en maf­fi­a­boss en i al­la be­mär­kel­ser do­mi­ne­ran­de pat­ri­ark – och Fran­cis Ford Cop­po­las mäs­ter­li­ga por­trätt av en maf­fi­a­fa­milj. Ett episkt stor­verk med få mot­sva­rig­he­ter i film­histo­ri­en. Fran­cis Ford Cop­po­la lär ha ång­rat de två upp­föl­jar­na; han tyc­ker att han re­dan här sä­ger allt han ha­de att sä­ga om maf­fi­a­verk­sam­he­ten som ett fa­mil­je­fö­re­tag. (

FRE­DAG, KA­NAL 5, 22.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.