About Schmidt

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

DRA­MA Jack Nichol­son är ly­san­de som War­ren Schmidt, ny­bli­ven pen­sio­när som tap­par lus­ten i li­vet när hans fru dör. Men när en or­ga­ni­sa­tion sö­ker fadd­rar får han i den lil­le Ndu­gu i Tan­za­nia änt­li­gen en för­tro­gen, sam­ti­digt som han ger sig ut på en re­sa bå­de i geo­gra­fin och i li­vet. (

LÖR­DAG, SJUAN, 12.55

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.