An­na Kare­ni­na

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

DRA­MA Kär­le­ken mel­lan An­na Kare­ni­na och Vron­sky är just så ga­len och otämj­bar som den ska va­ra – det spra­kar mel­lan Tay­lor-John­son och Kei­ra Knight­ley. Tay­lor-John­son är ett fynd, ba­ra hans up­pen­ba­rel­se får en att smäl­ta och Ju­de Law som spe­lar maken

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.