Har­ry Mun­ter

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

DRA­MA Kjell Gre­de fort­sat­te ef­ter ”Hu­go och Jo­se­fin” med än­nu en myc­ket le­van­de film om en ung män­ni­ska. Här fick ock­så Carl-Gustaf Lindstedt änt­li­gen vi­sa vil­ken skick­lig skå­de­spe­la­re han var ut­an­för ko­mi­ken. (

MÅN­DAG, SVT1, 13.35

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.