Nostal­gi­lek var­je kväll

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

UN­DER­HÅLL­NING Nu blir det nostal­gi fy­ra kväl­lar i rad, tors­dag till sön­dag. ”Årets ret­ro” är en skämt­sam tv-lek om vad som hän­de på 80-ta­let och 90-ta­let. Det är in­te frå­gan om sam­häl­le el­ler po­li­tik, nej, det gäl­ler po­pu­lär­kul­tur: tv, film, mu­sik.

Ame­ri­kans­ka se­ri­er, filmskur­kar och Trackslis­tan är tors­da­gens äm- nen och se­na­re i vec­kan gäl­ler det bland an­nat svens­ka så­por, ”Sex in the Ci­ty”, MTV, läs­ki­ga svens­ka barn­pro­gram och ”Mo­de i Sön­dags­öp­pet på 90-ta­let” – ja, så nör­digt kan det bli.

Vec­kans gästar­tis­ter pas­sar ock­så in i nostal­gin: C+C Mu­sic Facto­ry och Emi­lia i pre­miä­ren och se­na­re bland and­ra Cue, An­nic­ka Ljung­berg från Rednex, Had­da­way och Ika Nord med ske­let­tet Åke.

Tre lag täv­lar: Adam Al­sing & Ka­rin Mag­nus­son. Jan Grad­vall & Pa­ri­sa Ami­ri. Han­na Fahl & Mats Strand­berg. Och på sön­dag ut­ses det vin­nan­de la­get av ret­ror­vec­kans bå­da pro­gram­le­da­re: Gi­na Di­rawi och Hen­rik Schyf­fert.

För den som vill va­ra med och le­ka hem­ma i sof­fan, så har SVT ap­pen Duo med li­te ext­ra frå­ge­sport. Hur man häm­tar den finns på svt.se/duo.

TORS­DAG, SVT1, 20.00 FRE­DAG, SVT1, 20.00 LÖRDDAG, SVT1, 20.00 SÖN­DAG, SVT1, 20.00

Fo­to: JAN­NE DA­NI­ELS­SON/SVT

Gi­na Di­rawi och Hen­rik Schyf­fert le­der le­ken ”Årets ret­ro” fy­ra kväl­lar i rad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.