Af­fä­rer i Kai­ro

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

DRAMASERIE För­re sol­da­ten Jo­nat­han Pi­ne ( Tom Hidd­lesto­ne) ar­be­tar på ett ho­tell i Kai­ro. När han ko­pi­e­rar någ­ra pap­per åt en gäst får han in­for­ma­tion om en va­pen­af­fär och blir in­dra­gen i af­fä­rer med hän­syns­lö­se Ri­chard Ro­pe ( Hugh Lau­rie). ”Night ma­na­ger” är en brit­tisk dramaserie som star­tar med fy­ra av­snitt, mån­dag till tors­dag.

MÅN­DAG, TV4, 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.