Nu är nya ju­ryn re­do att ta över Idol

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

TALANGTÄVLING Pär Lern­ström, en av fy­rans fli­ti­gas­te pro­gram­le­da­re, blå­ser igång tolf­te sä­song­en av ”Idol” och le­der sin fem­te om­gång. I år kan han in­tro­du­ce­ra en helt ny ”Idol”-ju­ry.

MÅN­DAG, TV4, 20.00 Qu­in­cy De­light Jo­nes. Son till Qu­in­cy Jo­nes. Flyt­ta­de till USA när han var 17, mu­sik­pro­du­cent. Har job­bat med Tu­pac, Ma­ri­ah Ca­rey, 50 cent, Ro­byn, Lil Way­ne, Lio­nel Richie, Prin­ce, Dr Dre, Qu­een La­ti­fah. Nik­ki Ami­ni. Åt­ta år i bran­schen, nu på skiv­bo­la­get Uni­ver­sal i Lon­don. Mark­nads­för ar­tis­ter över he­la värl­den, bland and­ra Ri­han­na, Jus­tin Bie­ber, Avicii, One Re­pu­b­lic, Tay­lor Swift, La­dy Ga­ga. Fred­rik Kem­pe. Lå­tar i Me­lo­di­festi­va­len var­je år se­dan 2007, vun­nit fy­ra gång­er. Co­achar nya ar­tis­ter. Har job­bat med Eric Saa­de, An­ton Ewald, Ma­le­na Ern­man, Sa­rah Dawn Fi­ner, Måns Zel­mer­löw.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.