Hos Karls­sons

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

REALITYSERIE Leif-Ivan Karls­son har bli­vit mång­mil­jo­när på att kö­pa och säl­ja fö­re­tag. In­te il­la för en en­kel kil­le från Över­ka­lix. Han gil­lar 50-ta­lets USA och klas­sis­ka bi­lar samt för­stås sin fru Su­san­ne och si­na tre barn, Pi­er­re, Ange­li­ca och To­ny. Nu släp­per Leif-Ivan in tv-ka­me­ror i hem­met, som lig­ger bå­de i hu­set i Tul­linge och i hu­set i Flo­ri­da. ”Karls­sons” kal­las re­a­li­ty­se­ri­en i åt­ta de­lar.

TIS­DAG, TV3, 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.