Mia Parnevik fi­rar

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

REALITYSERIE För se­ri­en ”Par­ne­viks” ut­sågs Mia Parnevik till för­ra årets tv-pro­fil. Nu är hon till­ba­ka med en egen se­rie, ”Den störs­ta da­gen”. Vid någ­ra till­fäl­len i li­vet bru­kar man fi­ra med stor fest, bröl­lop, 50-års­dag, stu­den­ten... Där dy­ker Mia Parnevik upp med över­rask­ning­ar som kom­mer att or­sa­ka bå­de tå­rar och skratt. Och i ku­lis­sen vän­tar kanske en fa­vo­ritar­tist re­do att upp­trä­da.

FRE­DAG, TV3, 19.30

Mia Parnevik i ny se­rie.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.