CA­RI­NA BERG

TV (Sweden) - - INTERVJU -

Ål­der: 38. Bor: Stock­holm. Fa­milj: Ma­ken Kristi­an Lu­uk, en son och två bonus­barn. Ak­tu­ell med: Le­der and­ra sä­song­en av ”Ett jobb för Berg”. Ser på tv: ”Jag ser om sä­songs­av­slut­ning­en av ”Ga­me of thro­nes” och grå­ter för att det kom­mer drö­ja så länge tills näs­ta gång.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.