Sa­ving Mr Banks

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

DRA­MA­KO­ME­DI Walt Dis­neys dött­rar tja­tar på sin pap­pa att om­vand­la de­ras fa­vo­rit­bok ”Ma­ry Poppins” – till film, och en oer­hört skep­tisk P L Tra­vers loc­kas 1961 över till Los Ang­e­les. Tom Hanks och Em­ma Thomp­son bju­der på två tim­mar re­jäl un­der­håll­ning. Men på slu­tet, när säc­ken ska kny­tas ihop och de trä­tan­de två kom­mer till in­sikt om varand­ras bris­ter och in­ne­bo­en­de stor­het, kun­de det ha spa­rats på raf­fi­ne­rad sac­ka­ros. (2014)

LÖR­DAG, KA­NAL 5, 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.