No

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

DRA­MA Chi­lensk re­klam­gu­ru ( Gael Gar­cia Ber­nal) ska hjäl­pa nej-si­dan in­för folk­val om Pi­nochets fram­tid. Mind­re en film om po­li­tik och ett na­tio­nellt trau­ma än om mo­dern mark­nads­fö­ring. In­tres­sant så ock­så – fast gam­la ti­ders starkt po­li­tis­ka chi­lens­ka fil­mer ha­de kraft­ful­la­re på­ver­kan. (2012)

TORS­DAG, SVT2, 22.25

Gael Gar­cía Ber­nal.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.