Ja­ne Ey­re

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

DRA­MA Rik­tigt bra lit­te­ra­tur rår in­te ti­den på. ”Ja­ne Ey­re” är fort­fa­ran­de en bå­de stor­sla­gen, rö­ran­de, om­tum­lan­de och ock­så spän­nan­de histo­ria om en ung­mö ( Mia Wa­si­kows­ka (bil­den, knäc­kan­de bra) med för sin tid re­jält tjoc­ka ex­tra­la­ger skinn på den trub­bi­ga nä­san. Fo­tot och mil­jö­er­na här är av det helgjut­na sla­get och en stän­dig till­fred­stäl­lel­se för ögat. (2011)

LÖR­DAG, SJU­AN, 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.