Fredag med Kronér el­ler Svan?

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

TV-LEK Hös­tens fre­da­gar bör­jar som de gjort någ­ra år nu. I SVT rul�lar Las­se Kronér igång Sve­ri­ges lek­ful­las­te mu­sik­giss­ning ”Doobidoo” och i TV4 lö­per Gunde Svan sam­ti­digt mel­lan cel­ler­na i Sve­ri­ges störs­ta barn­pro­gram ”Fång­ar­na på fortet”.

Las­se Kronér star­tar med två lag av mu­si­kalar­tis­ter: An­ni­ka Her­litz och ko­mi­kern Per An­ders­son mot Hanna Hed­lund och Andre­as Wei­se. Om nå­gon in­vän­der att Andre­as Wei­se in­te spe­lat mu­si­kal, så stäm­mer det: Men han är nä­ra, myc­ket nä­ra. Om ba­ra tre vec­kor står Andre­as Wei­se på scen när Cin­dy Lau­per- mu­si­ka­len ”Kinky boots” har pre­miär på Mal­mö ope­ra.

Gunde Svan har fått till­ba­ka sin pro­gram­le­dar­kom­pis Ag­ne­ta Sjö­din på Fort Boyard. Och där får tit­tar­na i pre­miä­ren se när två kä­ra syst­rar och LillBabs- dött­rar käm­par mot varand­ra bland spind­lar och tig­rar.

Kristin Kas­per­sen, Mia Ross­ling och Fa­rao Groth mö­ter Ma­lin Berg­ha­gen, Tess Mer­kel och Ke­vin Wal­ker. FREDAG, SVT1, 20.00 FREDAG, TV4, 20.00

”Doobidoo” med Las­se Kronér och ”Fång­ar­na på fortet” med Gunde Svan sänds sam­ti­digt.

Syst­rar­na Ma­lin Berg­ha­gen och Kristin Kas­per­sen är i var sitt lag i ”Fång­ar­na på fortet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.