Za­ra i New York

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV - HJÄL­PER DIG ATT VÄL­JA Anders Björk­man anders.bjork­man@ex­pres­sen.se

UNDERHÅLLNING Klas­sis­ka Ap­pol­lo theat­re i New York. En stor go­spel­kör. En svensk ar­tist. Det är grun­den för fy­ra lör­da­gar som kal­las ”En kväll i New York”. Svens­kar ar­tis­ter väl­jer var sin låt som de re­pe­te­rar in med kö­ren och se­dan är det ba­ra att kli­va upp på sce­nen. Ar­tist­lis­tan är lång och blan­dad och förs­ta lör­da­gen upp­trä­der Za­ra Larsson, Ti­tiyo, Da­rin och Ro­ger Pon­ta­re.

LÖR­DAG, SVT1, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.