An­ne be­stiger berg

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

RE­POR­TAGE An­ne Lundberg på nya även­tyr och som van­ligt i ”Land­gång” blan­dar hon upp­le­vel­ser med mat­lag­ning va­re sig hon är i In­di­en, Australien el­ler hem­ma i Mal­mö. Hon bör­jar med att be­sti­ga Ki­li­manja­ro, Afri­kas högs­ta berg, till­sam­mans med även­ty­ra­ren Ola Skinnar­mo. An­ne drab­bas av bå­de höjd­sju­ka och tro­piskt regn och så ska hon la­ga mat där up­pe på ber­get.

TORS­DAG, SVT1, 20.00

An­ne Lundberg klätt­rar i berg i nya ”Land­gång”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.