29:e sä­song­en

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

HUMOR ”Par­la­men­tet” är till­ba­ka för 29:e sä­song­en. Åt­ta nya ”de­bat­ter” med kän­da ko­mi­ker är in­pla­ne­ra­de. I pre­miä­ren till­hör Måns Möl­ler och Jo­sep­hi­ne Bor­ne­busch det blå la­get och Ro­bert Gustafs­son och Ro­bin Pauls­son det rö­da la­get.

SÖN­DAG, TV4, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.