Tolv skarpa hjär­nor i Ge­ni­kam­pen

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

TV-LEK Vis­ser­li­gen he­ter det ”Ge­ni­kam­pen”, men det hand­lar in­te om att va­ra smar­tast. In­te ba­ra i al­la fall. För det gäl­ler att sam­ar­be­ta, ut­nytt­ja la­gets styr­ka.

Pro­gram­le­da­ren Mic­ke Leij­ne­gard har för tred­je året sam­lat tolv av lan­dets skar­pas­te hjär­nor. Och det är en spre­tan­de bland­ning av män­ni­skor, som kanske ba­ra ver­kar har en sak ge­men­samt. De har hög­re hjärnka­pa­ci­tet än ge­nom­snit­tet.

Bland del­ta­gar­na finns en kom­mu­nal­po­li­ti­ker, ett kans­liråd och en ve­ten­skaps­jour­na­list. Här finns unga män­ni­skor som fort­fa­ran­de stu­de­rar och här finns li­te äld­re som har ex­a­men i fle­ra äm­nen. Och här finns för förs­ta gång­en far och dot­ter, Hans Brettsch­nei­der och Jin­ci Brettsch­nei­der.

Nu ska del­ta­gar­na in­te ba­ra sit­ta och tän­ka klokt och rätt. Av det blir det ing­en tv-underhållning. Här ska de lö­sa pro­blem bå­de i hög fart och på hög höjd. Som när de spe­lar me­mo­ry i pas­sa­ge­rar­sä­tet på en ral­ly­bil el­ler kas­tar sig ut från en he­li­kop­ter. Var­je av­snitt in­ne­hål­ler två lag­täv­ling­ar och för­lo­ran­de lag ut­ser ett ge­ni som skic­kas till ut­slags­du­ell. Om ett lag för­lo­rar bå­da lag­täv­ling­ar, så blir det två från sam­ma lag i du­el­len. Och den som för­lo­rar får åka hem. SÖN­DAG, SVT1, 20.00

Mic­ke Leij­ne­gard le­der ge­ni­er­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.