Sprit och kvin­nor

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

SLÄKTFORSKNING Ny omgång av ” Vem tror du att du är?”, där kän­da svens­kar får pro­fes­sio­nell hjälp att le­ta sig till­ba­ka i fa­mil­jens histo­ria. Krö­ga­ren Leif Man­ner­ström, mest känd som ju­ry­med­lem i ”Sve­ri­ges mäs­terkock”, hit­tar in­te pre­cis någ­ra mat­la­ga­re, men väl sprit, kvin­no­kar­lar och en hov­le­ve­ran­tör.

TIS­DAG, SVT1, 20.00

Koc­ken och krö­ga­ren Leif Man­ner­ström.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.