Vi­king­ar­na spe­lar igen

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

UNDERHÅLLNING Dans­ban­det Vi­king­ar­na star­ta­de 1958 och gjor­de sin sista spel­ning 2004. Då ha­de de sålt el­va mil­jo­ner ski­vor. Nu åter­före­nas ban­det för en en­da spel­ning med bå­da sång­ar­na, Stefan Borsch och Chris­ter Sjögren. I ” Tack för dan­sen” be­rät­tar dans­bands­med­lem­mar­na si­na min­nen och spe­lar de störs­ta lå­tar­na. Pro­gram­le­da­re är Tho­mas Deut­gen och Eli­sa Lind­ström. LÖR­DAG, TV4, 20.00

Vi­king­ar­nas med­lem­mar åter­före­nas i ”Tack för dan­sen”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.