Berg hos Per­rel­li

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

UNDERHÅLLNING Ca­ri­na Berg äg­nar sig åt att va­ra prao hos kän­da per­so­ner i ”Ett jobb för Berg”. Den­na vec­ka är det ar­tis­ten Char­lot­te Per­rel­li, som öpp­nar dör­ren till sitt ele­gan­ta hem och ger Ca­ri­na Berg sång­lek­tio­ner. Se­dan får hon föl­ja med och pro­va klän­ning­ar hos de­sig­nern Lars Wal­lin och kän­na på hur det är att stå på scen i en ut­såld folk­park.

TIS­DAG, KA­NAL 5, 21.00,

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.