Filip och Fred­rik be­rör

Trev­ligt folk

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

DOKUMENTÄR En ­be­rät­tel­se så bra att man und­rar om den kan va­ra sann – om so­ma­li­er­na i Bor­länge som ald­rig stått på skrid­skor, men be­stämt sig för att täv­la för So­ma­lia i VM i Si­bi­ri­en. Filip Ham­mar och Fred­rik Wi­kings­son står för idé och ma­nus, men ut­gör i öv­rigt en för­sum­bar del av hand- ling­en. Det är la­get som står i fo­kus, och ini­ti­a­tiv­ta­ga­ren till pro­jek­tet – egen­fö­re­ta­ga­ren Pa­trik An­ders­son.

Och ju mer man ser la­get käm­pa, ju mer bör­jar man tyc­ka om de här kil­lar­na. La­gom tills vi bör­jar bli rik­tigt en­ga­ge­ra­de kom­mer be­rät­tel­ser­na, om flykt och fa­mil­je­med­lem­mar­na som blev kvar i hem­lan­det. (2015)

TORS­DAG, KA­NAL 5, 21.00

Foto: KA­NAL 5

Ett gäng so­ma­li­er i Bor­länge be­stäm­mer sig för att täv­la i ban­dy-VM i Si­bi­ri­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.