Wal­lan­der: Den oro­li­ge man­nen

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

KRIMINALDRAMA Gam­le Wal­lan­der ( Kris­ter Hen­riks­son) är till­ba­ka, äld­re än nån­sin. Han är in­te läng­re själv­klar le­da­re vid Ystad­po­li­sen, men när svär­so­nens far ami­ra­len för­svin­ner över­ta­las han att åka till hu­vud­sta­den. Själ­va kon­spi­ra­tions­hi­sto­ri­en är in­te pre­cis tro­vär­dig men den be­rät­tas väl och spän­ning­en hålls vid liv även när in­tri­gen kräng­er. (2013) SÖN­DAG, TV4, 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.