The Bour­ne supre­ma­cy

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

THRILLER I upp­föl­ja­ren bör­jar Bour­ne på in­disk se­mes­ter. Till­ba­ka i Eu­ro­pa blir fil­men näs­tan som en gam­mal kal­la-kri­get-rul­le, med bo­var som är rys­sar och med en hand­ling som ut­spe­las i fa­vo­rit­till­hål­len Ber­lin och Moskva. (2004)

LÖR­DAG, TV3, 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.