Opp­åt med grö­na his­sen

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

KO­ME­DI Lätt be­ar­be­tad klas­si­ker, Hol­ly­woodin­spi­re­rad med Stig Jär­rel i Ca­ry Grant- roll. Bäst fun­ge­rar den ”nykt­ra” di­a­lo­gen. ­Be­rus­ning­en blir in­te li­ka hy­ste­riskt ut­dra­gen som på 40-­ta­let. (1952) MÅNDAG, SVT1, 13.40

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.