The Bour­ne ­ul­ti­ma­tum

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

THRILLER Ja­son Bour­nes kors­tåg mot CIA fort­sät­ter med hög­re fart än nå­gon­sin. Lö­sa min­nestrå­dar binds sam­man, per­so­ner från hans för­flut­na dy­ker upp. Tem­pot är ra­san­de, in­tri­gen in­tel­li­gent vind­lan­de. (2007) SÖN­DAG, TV3, 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.