Öve­ram­bi­tiöst pro­jekt

Cloud At­las

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

SCIENCE FICTION Fil­men­har enor­ma am­bi­tio­ner och för­vänt­ning­ar på publi­ken med si­na sex histo­ri­er som spän­ner från år 1849 till 2346, där hu­vud­rolls­in­ne­ha­var­na spe­lar upp till sju oli­ka rol­ler var. Tom Hanks är sär­skilt skick­lig på att by­ta skep­nad, me­dan Hal­le Ber­ry ver­kar spe­la sam­ma roll he­la ti­den.

Tan­ken med all­tings sam­band är in­tres­sant – och är sä­kert än­nu mer raff­lan­de i Da­vid Mit­chells bok. Här drunk­nar bud­ska­pet i an­ta­let histo­ri­er och för­kläd­na­der.

Re­gitri­on – sys­ko­nen Wachowski och Tom Tykwer – ver­kar ha va­rit för­blin­da­de av ­en­tu­si­asm när de ge­nom­för­de det här ostyr­da mas­to­dont-pro­jek­tet. (2012)

FREDAG, SVT2, 22.15

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.